44(C) Ek Sınav 1 Sınav Takvimi

44 (c) Maddesi Gereğince 4 Yıllık Azami Öğrenim Süresi Sona Eren Meslek Yüksekokulu Öğrencilerimizin Sınav Takvimi Ektedir.