Programın Amacı

Ekonomik ve sosyal ilişkilerin her geçen gün daha karmaşık hale gelmesiyle, hukuk alanında ortaya çıkan sorunlar da artmakta ve çeşitlenmektedir. Bu sorunların adil, hızlı ve ekonomik şekilde çözüme ulaştırılması, ancak iyi yetişmiş hukukçular ve onların vazgeçilmez destekçileri olan nitelikli yardımcı elemanların varlığıyla mümkün olabilir.

Bu değerlendirmeler ışığında; DOĞUŞ Üniversitesi bünyesinde 2008 Yılında kurulan Hukuk Fakültesi ile Sosyal Bilimler Enstitüsü‘nde gelişerek devam eden lisansüstü programlara ek olarak, 2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren Meslek Yüksek Okulu bünyesinde "Adalet Programı" açılmıştır. Bu yeni program ile ülkemizin giderek daha fazla ihtiyaç duyduğu nitelikli yardımcı elemanların yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Hemen belirtmek gerekir ki, adalet programının amacı sadece adalet teşkilatında ihtiyaç duyulan personeli temin etmek değil,  aynı zamanda özel sektörde hukukla ilgili her faaliyet alanında  görev yapabilecek nitelikli elemanlar yetiştirmektir.

Bu hususlara ek olarak; "Adalet Programı" mezunları, dikey geçiş yoluyla öğrenimlerine hukuk fakültelerinde devam etmek suretiyle, avukatlık yahut hakim-savcılık mesleklerine de ilerleme imkanına sahip olacaklardır. Program dersleri -gerek içerik gerek seviye olarak- öğrencilerin böyle bir geçişi zorlanmadan başarabilmelerine yönelik olarak hazırlanmaktadır.

Dikey Geçiş Alanları : Hukuk

Mezunların Çalışma Alanları

  • Mahkemeler
  • İcra Müdürlükleri
  • Ceza İnfaz Kurumları
  • Noterlikler
  • Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Hukuk Birimleri
  • Avukatlık, Arabuluculuk ve Danışmanlık Büroları
  • Banka ve Ticari Şirketlerin Hukuk Servisleri