Programın Amacı

 

Türkiye'nin komşuları ve dünya ile giderek artan ticari ilişkileri, Avrupa Birliği ve Gümrük Birliği konusunda karşılaşılan uyum sorunları, küreselleşmenin kendine özgü kural ve dinamikleri, bu sektörde iyi yetişmiş insan gücünü öncelikli bir gereksinim haline getirmektedir.

Dış Ticaret Önlisans Programının amacı, öğrencilerinin hukuki, ekonomik, politik ve sosyal teorilerden oluşan akademik bilgilerle ve mesleki beceri, mesleki yabancı dil, mesleki otomasyon programı ile donanımda olmalarını sağlamaktır. İyi eğitilmiş, mesleki sorumluluk ve iş ahlakı bilincinde olan gençlerin iş alanlarında aranır eleman olması da, programımızın temel hedeflerini oluşturmaktadır.

Ayrıca öğrencilerimiz, toplam 10 hafta süreli işyeri uygulaması eğitimine katılarak aldıkları kuramsal bilgileri pratik deneyimlerle pekiştirmekte ve gelecekte çalışacakları iş alanları ve kişiler ile öğrencilik aşamasında tanışmaktadırlar.

Dikey Geçiş Alanları

 1.  Avrupa Birliği İlişkileri
 2.  Bankacılık
 3.  Bankacılık ve Finans
 4.  Bankacılık ve Finansman
 5.  Bankacılık ve Sigortacılık
 6.  Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
 7.  Ekonomi
 8.  Ekonomi ve Finans
 9.  İktisat
 10.  İşletme
 11.  İşletme Bilgi Yönetimi
 12.  İşletme Enformatiği
 13.  İşletme - Ekonomi
 14.  Lojistik Yönetimi
 15.  Sermaye Piyasası
 16.  Uluslararası Finans
 17.  Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği
 18.  Uluslararası İşletmecilik
 19.  Uluslararası Ticaret
 20.  Uluslararası Ticaret ve Finansman
 21.  Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
 


Mezunların Çalışma Alanları

 1.  İhracat ve ithalat şirketleri
 2.  Avrupa Birliği'nin Türkiye'deki temsilcilikleri
 3.  Bankalar
 4.  Gümrük işlemleri ve hizmetleri sunan şirketler
 5.  Gümrük müşavirliği
 6.  Ulusal ve Uluslararası Ticaret ve Lojistik Firmaları
 7.  Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı
 8.  Dikey Geçiş ile Lisans Eğitimine Devam Edenler için Akademik Kariyer