Programın Amacı

 

Türkiye'nin komşuları ve dünya ile giderek artan ticari ilişkileri, Avrupa Birliği ve Gümrük Birliği konusunda karşılaşılan uyum sorunları, küreselleşmenin kendine özgü kural ve dinamikleri, bu sektörde iyi yetişmiş insan gücünü öncelikli bir gereksinim haline getirmektedir.

Dış Ticaret Önlisans Programının amacı, öğrencilerinin hukuki, ekonomik, politik ve sosyal teorilerden oluşan akademik bilgilerle ve mesleki beceri, mesleki yabancı dil, mesleki otomasyon programı ile donanımda olmalarını sağlamaktır. İyi eğitilmiş, mesleki sorumluluk ve iş ahlakı bilincinde olan gençlerin iş alanlarında aranır eleman olması da, programımızın temel hedeflerini oluşturmaktadır.

Ayrıca öğrencilerimiz, toplam 30 iş günü süreli işyeri uygulaması eğitimine katılarak aldıkları kuramsal bilgileri pratik deneyimlerle pekiştirmekte ve gelecekte çalışacakları iş alanları ve kişiler ile öğrencilik aşamasında tanışmaktadırlar.

Dikey Geçiş Alanları

 Avrupa Birliği İlişkileri

 Bankacılık

 Bankacılık ve Finans

 Bankacılık ve Finansman

 Bankacılık ve Sigortacılık

 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

 Ekonomi

 Ekonomi ve Finans

 İktisat

 İşletme

 İşletme Bilgi Yönetimi

 İşletme Enformatiği

 İşletme - Ekonomi

 Lojistik Yönetimi

 Sermaye Piyasası

 Uluslararası Finans

 Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği

 Uluslararası İşletmecilik

 Uluslararası Ticaret

 Uluslararası Ticaret ve Finansman

 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik


Mezunların Çalışma Alanları

 İhracat ve ithalat şirketleri

 Avrupa Birliği'nin Türkiye'deki temsilcilikleri

 Bankalar

 Gümrük işlemleri ve hizmetleri sunan şirketler

 Gümrük müşavirliği

 Ulusal ve Uluslararası Ticaret ve Lojistik Firmaları

 Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı

 Dikey Geçiş ile Lisans Eğitimine Devam Edenler için Akademik Kariyer