Ders Planı ve Yapısı

1.Yarıyıl Ders Planı
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu
1410001101 - Akademik ve Sosyal Oryantasyon 1+0+0 Zorunlu 1
4610002105 - Sayısal Beceriler 4+0+0 Zorunlu 4
4820001100 - Bilgi Teknolojileri Kullanımı 2+1+0 Zorunlu 4
7620762101 - Sosyal Hizmet Kuruluşları 3+0+0 Zorunlu 5
7620762102 - Sosyal Sorunlar 2+0+0 Zorunlu 5
7620862103 - Sosyal Güvenlik 2+0+0 Zorunlu 5
8620762101 - Sosyal Politika 3+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 30
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu
3110002202 - Sosyal Psikoloji 2+0+0 Zorunlu 4
3450002390 - Kalite Yönetim Sistemleri ve Standartları 2+0+0 Zorunlu 4
3800201101 - Hukukun Temelleri 2+0+0 Zorunlu 5
7230852201 - Temel Sağlık Hizmetleri 3+0+0 Zorunlu 6
7620862203 - Sosyal Hizmet Mevzuatı 2+0+0 Zorunlu 5
8620722201 - Temel Bakım Hizmetleri 3+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu
2220001101 - İngilizcede Eleştirel Okuma ve Yazma 4+0+0 Zorunlu 4
3200001107 - Genel İletişim 2+0+0 Zorunlu 4
5400552419 - İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı 2+0+0 Zorunlu 4
7230722301 - Yaşlı ve Hasta Bakım Hizmetleri 3+0+0 Zorunlu 8
7610722301 - Özel Gereksinimli Bireyler ve Bakım Hizmetleri 3+0+0 Zorunlu 5
7620812301 - Sosyal Hizmet Uygulamaları 3+0+0 Zorunlu 5
Toplam AKTS 30
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu
1000002201 - Staj 0+0+0 Zorunlu 15
1000002202 - Yönlendirilmiş Çalışma 0+2+0 Zorunlu 7
2230001101 - Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma 4+0+0 Zorunlu 4
2240301101 - Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi ve Modern Türkiye nin Oluşumu 4+0+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 30