Misyon-Vizyon

Misyonumuz

Uluslararası ve ulusal toplumlarda tüm insanlığın yararına  bilgiler üreterek başta ülke çıkarlarını gözetmek üzere adalet, hak, eşitlik ve özgürlüklerin savunucusu olan toplumsal duyarlılığı ve vicdani değerleri yüksek; adalet sistemi içerisinde yer alan mahkemeler, hukuk büroları ve avukatlarla işbirliği içerisinde, resmi ve özel kurumların ihtiyaç duyduğu donanımda adalet personeli yetiştirmektir.

Vizyonumuz

Resmi ve özel kurumların ihtiyaç duyduğu donanımda adalet personeli yetiştirmek amacıyla, adalet sistemi içerisinde yer alan mahkemelerin, hukuk bürolarının ve avukatların, çeşitli akademik etkinlikleri düzenlemesine öncülük etmek, aynı zamanda hukuk alanında bilimsel çalışmalar yapabilecek nitelikte bilgileri takip ederek, değişen mevzuatlara ve kanunlara göre dersleri sürekli güncellemek, ayrıca akademik gelişmeleri takip eden ve öğrenciler tarafından en çok tercih edilen bir program olmaktır.