myo-ust-bant

Meslek Yüksekokulu öğretim üyelerimizden A. Yasemin Şengül ve A. Yekta Kayman bu sene 7.’si düzenlenen Conference on Health and Social Care Information Systems and Technologies konferansında çalışmalarını sundular

21 – 23 Kasım tarihlerinde Portekiz, Lizbon’da 7.’si düzenlenen Conference on Health and Social Care Information Systems and Technologies konferansında, Üniversitemiz Bilgisayar Programcılığı Program Başkanı Dr. Öğr. Üyesi A. Yasemin Şengül ve Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi A. Yekta Kayman ile beraber yayınladıkları “Data Mining Applications in Healthcare:  A Brief review of last decade” isimli yayını sunmuşlardır. Konferansta 3 gün boyunca toplamda 7 oturum gerçekleştirilmiştir.

Konferansın amacı sağlık bilişimi ve sağlık bilgi teknolojileri konusunda çalışma yapan akademisyenleri ve araştırmacıları deneyimlerini, araştırma sonuçlarını birbirleriyle paylaşabilmek, güncel gelişmeleri tartışabilmek için bir araya getirmektir. 

Konferansa gönderilen çalışmalar 2 hakem tarafından kör hakemlik usulü ile değerlendirilmiştir. Konferansta sunulan çalışmalar ISBN numarasıyla konferans kitapçığında yayınlanmıştır.