Programın Amacı

Çocuk Gelişimi Bölümü olarak amacımız ; 0-18 yaşlar arasındaki normal gelişim gösteren, özel gereksinimi olan, korunmaya muhtaç ( normal/özel gereksinimli kurumda yaşayan, çalışan ve suça itilmiş çocuklar ) ve hastanede yatan çocukların tüm gelişim alanlarını ( zihinsel, dil, motor, öz bakım, sosyal ve duygusal) destekleyici programlar geliştirmenin yanında çocuğa, aileye, eğitimciye ve topluma hizmet sunan çocuk gelişimciler yetiştirmektir. Çocuk gelişimi programında, çocukların beceri ve davranışları ile çoklu zeka kuramına göre yeteneklerinin saptanması ve buna uygun olarak eğitim-öğretimin düzenlenmesi ön koşul olarak kabul edilmiştir. Çocuklarda yaratıcı düşünmeyi geliştirmek ve çocukların yaparak-yaşayarak öğrenmeleri amacıyla motivasyon ve güdülemeye gereken önemin verilmesi amaçlanmıştır.

Öğrencilerimizin 30 iş günü staj yapma zorunlulukları vardır.

*Ayrıca bu programdan mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı'nda (DGS) başarılı olmak suretiyle lisans programlarına devam edebilmektedirler.

Dikey Geçiş Alanları

  • Çocuk Gelişimi
  • Okul Öncesi Öğretmenliği’dir.

Mezunların Çalışma Alanları

  • Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Okul öncesi Eğitim Kurumları
  • Özel eğitim kurumları
  • Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin çocuk klinikleri
  • Rehabilitasyon merkezleri
  • Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel okul öncesi eğitim ve özel eğitim kurumları
  • Oteller, turistik tesisler ve alışveriş merkezlerinin çocuk kulüpleri
  • Spor merkezlerinin çocuk oyun alanları
  • Çocuk Yayınevleri ve Çocuk Oyuncakları sektörlerinde tasarımcı olarak.