Programın Amacı

Günümüz koşullarında, bankacılık ve sigortacılık sektörü, küreselleşmeden en fazla etkilenen sektörlerin başında gelmektedir. Ülkemizde bankacılık ve sigortacılık sektöründe çok uluslu şirketlerin de önemli bir paya sahip olmaya başlaması ile nitelikli, çağdaş teknolojik bilgi ve deneyimle donanmış gençlerin istihdamına olan gereksinim daha da artmaktadır.

Bankacılık ve Sigortacılık Önlisans Programının amacı, bankacılık ve sigortacılık mesleğinin temel ilkeleri çerçevesinde, mesleki bilgi ve deneyimle donanmış, mesleki yabancı dile vakıf, mesleğin sorumluluğu ve iş ahlakı bilincinde olan ara insan gücü yetiştirmektir.

Dikey Geçiş Alanları

 Aktüerya

 Aktüerya Bilimleri

 Bankacılık

 Bankacılık ve Finans

 Bankacılık ve Finansman

 Bankacılık ve Sigortacılık

 Ekonometri

 Ekonomi ve Finans

 İktisat

 İşletme

 İşletme Enformatiği

 İşletme-Ekonomi

 Lojistik Yönetimi

 Sermaye Piyasası

 Sigortacılık

 Sigortacılık ve Risk Yönetimi

 Uluslararası Finans

 Uluslararası İşletmecilik

 Uluslararası Ticaret

 Uluslararası Ticaret ve Finansman

 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik.

Mezunların Çalışma Alanları

 Ticaret Bankaları

 Kamu Bankaları

 Yatırım ve Kalkınma Bankaları

 Bankalar Birliği

 Döviz Büroları

 Sigorta Şirketleri

 Sigorta Acenteleri

 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

 Sigorta Broker Firmaları

 Sigorta Ekspertiz İşletmeleri

 Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği

 Sermaye Piyasası Kurulu

 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

 Lojistik ve Taşımacılık İşletmeleri

 Dikey Geçiş ile Lisans Eğitimine Devam Edenler için Akademik Kariyer