Programın Amacı

Günümüz koşullarında, bankacılık ve sigortacılık sektörü, küreselleşmeden en fazla etkilenen sektörlerin başında gelmektedir. Ülkemizde bankacılık ve sigortacılık sektöründe çok uluslu şirketlerin de önemli bir paya sahip olmaya başlaması ile nitelikli, çağdaş teknolojik bilgi ve deneyimle donanmış gençlerin istihdamına olan gereksinim daha da artmaktadır.

Bankacılık ve Sigortacılık Önlisans Programının amacı, bankacılık ve sigortacılık mesleğinin temel ilkeleri çerçevesinde, mesleki bilgi ve deneyimle donanmış, mesleki yabancı dile vakıf, mesleğin sorumluluğu ve iş ahlakı bilincinde olan ara insan gücü yetiştirmektir.

Dikey Geçiş Alanları

 •  Aktüerya
 •  Aktüerya Bilimleri
 •  Bankacılık
 •  Bankacılık ve Finans
 •  Bankacılık ve Finansman
 •  Bankacılık ve Sigortacılık
 •  Ekonometri
 •  Ekonomi ve Finans
 •  İktisat
 •  İşletme
 •  İşletme Enformatiği
 •  İşletme-Ekonomi
 •  Lojistik Yönetimi
 •  Sermaye Piyasası
 •  Sigortacılık
 •  Sigortacılık ve Risk Yönetimi
 •  Uluslararası Finans
 •  Uluslararası İşletmecilik
 •  Uluslararası Ticaret
 •  Uluslararası Ticaret ve Finansman
 •  Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Mezunların Çalışma Alanları

 •  Ticaret Bankaları
 •  Kamu Bankaları
 •  Yatırım ve Kalkınma Bankaları
 •  Bankalar Birliği
 •  Döviz Büroları
 •  Sigorta Şirketleri
 •  Sigorta Acenteleri
 •  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
 •  Sigorta Broker Firmaları
 •  Sigorta Ekspertiz İşletmeleri
 •  Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği
 •  Sermaye Piyasası Kurulu
 •  Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
 •  Lojistik ve Taşımacılık İşletmeleri
 •  Dikey Geçiş ile Lisans Eğitimine Devam Edenler için Akademik Kariyer