MYO Yönetim Kurulu

Meslek Yüksekokulu Müdür Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Yasemin ŞENGÜL
Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Öğr. Gör. Ahmet TUZ
Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Zehra Cansu RENDECİ
Üye Dr. Öğr. Güller Banu KARAMAN MENEMENCİOĞLU
Üye Dr. Öğr. Üyesi İlknur DOĞU ÖZTÜRK
Üye Dr. Öğr. Üyesi Roza SÜLEYMANOĞLU DİNÇER