MYO Yönetim Kurulu

Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Yekta KAYMAN
Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Yasemin ŞENGÜL
Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Nil VARAN
Üye Dr. Öğr. Üyesi Setenay SEZER BABALIOĞLU
Üye Dr. Öğr. Üyesi Nesrin AKIN
Üye Dr. Öğr. Üyesi Yusuf YALÇIN