MYO Yönetim Kurulu

Meslek Yüksekokulu Müdür Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Yasemin ŞENGÜL
Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Fatma UYAR
Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Merve DİNÇ
Üye Öğr. Gör. Barış POLAT
Üye Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin BAKIR
Üye Dr. Öğr. Üyesi Roza SÜLEYMANOĞLU
ÜyeDr. Öğr. Üyesi Berin ÖZDALGIÇ