Programın Amacı

 

Türkiye'de ve dünyada, yazılım ve donanım çözümleri geliştirme bilgi ve becerisine sahip, nitelikli teknik elemana her zaman ihtiyaç olduğu bir gerçektir. Bilgisayar Programcılığı Önlisans Programı, teoriyi pratiğe dönüştürmeyi başarabilen, eğitim ile iş dünyası arasındaki adaptasyon süresini en aza indirgeyen, ekip çalışmasını özümsemiş, karmaşık teknolojiyle uğraşabilecek ve değişik bilgisayar ortamlarına uyum sağlayabilecek becerileri elde etmiş, öz güvenli ve motivasyon sahibi, analitik düşünme yeteneği gelişmiş programcılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Öğrenciler iki senelik eğitimlerinde, bir yazılım projesini bilgisayar yardımıyla çözmek için gerekli işlemleri ve bu işlemlerin uygulama sırasını saptayacak, belirli bir programlama dilinde işlemlere karşılık gelen komutları yazacak, programın amacına uygun biçimde çalışıp çalışmadığını denetleyecek; tasarım, işlem ve fonksiyonların planlanması, problem çözme ve çözüm geliştirme, karar verme, yönetim, alanlarında yaratıcı donanıma sahip, üst düzeyde eğitimli bireyler olarak hayata atılırlar.

Ayrıca öğrencilerimiz, toplam 30 iş günü süreli işyeri uygulaması eğitimine katılarak aldıkları kuramsal bilgileri pratik deneyimlerle pekiştirmekte ve gelecekte çalışacakları iş alanları ve kişiler ile öğrencilik aşamasında tanışmaktadırlar.

Dikey Geçiş Alanları

 Bilgisayar Mühendisliği

 Bilişim Sistemleri Mühendisliği

 Yazılım Mühendisliği

 Uzay Mühendisliği

 Bilgi Teknolojileri

 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri

 Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri

 Bilgisayar Bilimleri

 Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği

 Bilgisayar-Enformatik

 Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri

 Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği

 Enformasyon Teknolojileri

 Matematik-Bilgisayar

 Meteoroloji Mühendisliği

 Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar

 Fizik

 İstatistik


Mezunların Çalışma Alanları

 Sanayi Kuruluşları

 Medya Kuruluşları

 Donanım, Yazılım ve Hizmet Üreten ve Geliştiren Firmalar

 Veritabanı Sistemleri Geliştiren Firmalar

 Lojistik Firmaları

 İnternet Çözümleri Geliştiren Firmalar

 Bilgisayar Destekli Endüstriyel Tasarım Firmaları

 Şirketlerin Bilgi İşlem Birimleri

 Dikey Geçiş ile Lisans Eğitimine Devam Edenler için Akademik Kariyer