Programın Amacı

Türkiye'de ve dünyada, yazılım ve donanım çözümleri geliştirme bilgi ve becerisine sahip, nitelikli teknik elemana her zaman ihtiyaç olduğu bir gerçektir. Bilgisayar Programcılığı Önlisans Programı, teoriyi pratiğe dönüştürmeyi başarabilen, eğitim ile iş dünyası arasındaki adaptasyon süresini en aza indirgeyen, ekip çalışmasını özümsemiş, karmaşık teknolojiyle uğraşabilecek ve değişik bilgisayar ortamlarına uyum sağlayabilecek becerileri elde etmiş, öz güvenli ve motivasyon sahibi, analitik düşünme yeteneği gelişmiş programcılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Öğrenciler iki senelik eğitimlerinde, bir yazılım projesini bilgisayar yardımıyla çözmek için gerekli işlemleri ve bu işlemlerin uygulama sırasını saptayacak, belirli bir programlama dilinde işlemlere karşılık gelen komutları yazacak, programın amacına uygun biçimde çalışıp çalışmadığını denetleyecek; tasarım, işlem ve fonksiyonların planlanması, problem çözme ve çözüm geliştirme, karar verme, yönetim, alanlarında yaratıcı donanıma sahip, üst düzeyde eğitimli bireyler olarak hayata atılırlar.

Ayrıca öğrencilerimiz, toplam 30 iş günü süreli işyeri uygulaması eğitimine katılarak aldıkları kuramsal bilgileri pratik deneyimlerle pekiştirmekte ve gelecekte çalışacakları iş alanları ve kişiler ile öğrencilik aşamasında tanışmaktadırlar.

Dikey Geçiş Alanları

 •  Bilgisayar Mühendisliği
 •  Bilişim Sistemleri Mühendisliği
 •  Yazılım Mühendisliği
 •  Uzay Mühendisliği
 •  Bilgi Teknolojileri
 •  Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
 •  Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri
 •  Bilgisayar Bilimleri
 •  Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği
 •  Bilgisayar-Enformatik
 •  Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
 •  Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği
 •  Enformasyon Teknolojileri
 •  Matematik-Bilgisayar
 •  Meteoroloji Mühendisliği
 •  Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar
 •  Fizik
 •  İstatistik


Mezunların Çalışma Alanları

 •  Sanayi Kuruluşları
 •  Medya Kuruluşları
 •  Donanım, Yazılım ve Hizmet Üreten ve Geliştiren Firmalar
 •  Veritabanı Sistemleri Geliştiren Firmalar
 •  Lojistik Firmaları
 •  İnternet Çözümleri Geliştiren Firmalar
 •  Bilgisayar Destekli Endüstriyel Tasarım Firmaları
 •  Şirketlerin Bilgi İşlem Birimleri
 •  Dikey Geçiş ile Lisans Eğitimine Devam Edenler için Akademik Kariyer