Misyon-Vizyon

Misyon

Sanayi ve hizmet sektörünün ihtiyaç duyduğu; güncel teorik bilgi ve teknolojileri izleyip başarıyla uygulayabilen, kendisini sürekli yenileyen, sorgulayıcı, analiz ve sentez kabiliyeti gelişmiş, yaratıcı, girişimci, üretken, etik değerleri özümsemiş, takım çalışmasına yatkın, çağdaş değerlerle donatılmış bireyler yetiştirmektir.

Vizyon

Evrensel ölçülerde yüksek kalite standartlarını gözeterek yenilikçi ve girişimci uygulamalarla toplumun nitelikli işgücü ihtiyacını karşılayan, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınır bir meslek yüksekokulu olmaktır.