Programın Amacı

Sinir sistemi bozukluklarından kaynaklı gelişen çeşitli hastalıkların teşhis ve tedavisinde faydalanılan nörofizyolojik tekniklerin uygulanmasında uzman hekim gözetiminde çalışabilecek nitelikli meslek elemanları yetiştiren bir önlisans programıdır. Bilgi toplumunun getirdiği sürekli değişim ve gelişim ekseninde, insan haklarına saygılı, bilimsel gelişmeleri yakından takip eden, yenilikçi ve donanımlı bireylerin iş hayatına kazandırılması amaçlanmaktadır.

Dikey Geçiş Alanları

  • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
  • Hemşirelik
  • Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

Mezunların Çalışma Alanları

Elektronörofizyoloji teknikeri; bölüm içerisinde yer alan elektroensefalografı (EEG), elektromiyografi (EMG), polisomnografi (PSG), uyandırılmış potansiyeller (UP) ve intraoperatif nöromonitörizasyon (İONM) incelemelerini gerçekleştirmekte olup elde edilen verilere göre inceleme protokollerini geliştirmektedir. Ayrıca, tetkik sonuçlarını hekime paylaşmakta ve çeşitli incelemeler sırasında hekime destek olmaktadır.

Mezunlar; nöroloji başta olmak üzere kulak-burun-boğaz, psikiyatri, pediatri, göğüs hastalıkları ve fizyoloji uzmanının gözetimi ve denetiminde kamu hastanelerinde, özel hastanelerde, kliniklerde, muayenehanelerde veya yurt içi ve yurt dışı destekli yapılan bilimsel araştırmalarda çalışabilmektedirler.