Programın Amacı

Türkiye'nin komşuları ve dünya ile giderek artan ticari ilişkileri, Avrupa Birliği ve Gümrük Birliği konusunda karşılaşılan uyum sorunları, küreselleşmenin kendine özgü kural ve dinamikleri, bu sektörde iyi yetişmiş insan gücünü öncelikli bir gereksinim haline getirmektedir.

Dış Ticaret Önlisans Programının amacı, öğrencilerinin hukuki, ekonomik, politik ve sosyal teorilerden oluşan akademik bilgilerle ve mesleki beceri, mesleki yabancı dil, mesleki otomasyon programı ile donanımda olmalarını sağlamaktır. İyi eğitilmiş, mesleki sorumluluk ve iş ahlakı bilincinde olan gençlerin iş alanlarında aranır eleman olması da, programımızın temel hedeflerini oluşturmaktadır.

Ayrıca öğrencilerimiz, toplam 30 iş günü süreli işyeri uygulaması eğitimine katılarak aldıkları kuramsal bilgileri pratik deneyimlerle pekiştirmekte ve gelecekte çalışacakları iş alanları ve kişiler ile öğrencilik aşamasında tanışmaktadırlar.

Dikey Geçiş Alanları

 •  Avrupa Birliği İlişkileri
 •  Bankacılık
 •  Bankacılık ve Finans
 •  Bankacılık ve Finansman
 •  Bankacılık ve Sigortacılık
 •  Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
 •  Ekonomi
 •  Ekonomi ve Finans
 •  İktisat
 •  İşletme
 •  İşletme Bilgi Yönetimi
 •  İşletme Enformatiği
 •  İşletme - Ekonomi
 •  Lojistik Yönetimi
 •  Sermaye Piyasası
 •  Uluslararası Finans
 •  Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği
 •  Uluslararası İşletmecilik
 •  Uluslararası Ticaret
 •  Uluslararası Ticaret ve Finansman
 •  Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Mezunların Çalışma Alanları

 •  İhracat ve ithalat şirketleri
 •  Avrupa Birliği'nin Türkiye'deki temsilcilikleri
 •  Bankalar
 •  Gümrük işlemleri ve hizmetleri sunan şirketler
 •  Gümrük müşavirliği
 •  Ulusal ve Uluslararası Ticaret ve Lojistik Firmaları
 •  Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı
 •  Dikey Geçiş ile Lisans Eğitimine Devam Edenler için Akademik Kariyer