myo-ust-bant

VII. ULUSLARARASI MESLEK YÜKSEKOKULU SEMPOZYUMU

16-18 Ekim 2018 tarihlerinde Azerbaycan-Bakü’de gerçekleştirilen “Bilgi Teknolojilerindeki Değişim ve Gelişimin Mesleklere Etkisi” Sempozyumuna Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmetler Programı Başkanı Öğr. Gör. Roza SÜLEYMANOĞLU DİNÇER ile Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı Öğr. Gör. Fatma UYAR hocalarımız katılım sağlamıştır. Uluslararası bu sempozyumda akademisyenlerimiz “Meslek Yüksekokullarında Öğrenci Merkezli Yaklaşımın Mesleki Gelişime Etkisi” isimli çalışma ile kabul almış; geleneksel öğretim yaklaşımının bireysel farklılıkları dikkate almayan yapısını tartışmıştır. Ayrıca bu çalışmada öğrenenlerin öğrenme sürecinde aktif olduğu, kendi öğrenmelerini yönettiği öğrenme yaklaşımı olan öğrenci merkezli yaklaşımın olumlu ve olumsuz sonuçları değerlendirilmiştir.