Programın Amacı

Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde hasta/ yaralılara temel ve ileri yaşam desteği verebilen; hasta/ yaralıların esas tedavisi yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde yaşam kurtarıcı ve sakat kalmayı önleyici tıbbi müdahaleleri yapabilen; her türlü sistem travmasını tanıyıp, uygun acil yaklaşımını planlayıp, uygulayabilen; ilk müdahaleleri yapılmış hasta ya da yaralıların ambulansla güvenli bir şekilde hastanelere ulaşmasını sağlayan yardımcı sağlık personeli yetiştirmektir.

Dikey Geçiş Alanları

Bu programdan mezun olan öğrenciler,

  • Acil Yardım ve Afet Yönetimi,
  • Hemşirelik,
  • Sağlık Yönetimi ve Sosyal Hizmet lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

Mezunların Çalışma Alanları

Bu programdan mezun olan öğrenciler "İlk ve Acil Yardım Teknikeri" olarak 112’lerde, hava (helikopter - uçak) ve deniz ambulanslarında, özel ambulans şirketlerinde, itfaiyede (AKS-110), kamu ya da özel hastanelerin triyaj ve acil servislerinde çalışabilirler.