Programın Amacı

Sanayileşmenin ve teknolojinin hızla geliştiği günümüzde elektrik kullanımı her geçen gün hızla artmakta olup, elektriğin kullanılmadığı alan neredeyse yoktur. Bu kapsamda elektrik konusunda nitelikli teknik elemanların yetişmesi, teknolojinin gelişmesi ve ekonomiye yaratılan katma değerin artması açısından büyük önem taşımaktadır.

Elektrik Programı bilim ve teknolojiyi takip edebilecek donanıma sahip, analitik düşünme yeteneği bulunan, öğrendiği bilgiyi etkin kullanabilen, yorumlayabilen ve bu bilgiyi analiz edebilen, iş dünyası ve sanayinin beklentilerine cevap veren, ulusal ve uluslararası düzeyde çalışma yeteneğine sahip ELEKTRİK TEKNİKER’i bireyleri yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Ayrıca öğrencilerimiz, toplam 30 iş günü süreli işyeri uygulaması eğitimine katılarak aldıkları kuramsal bilgileri pratik deneyimlerle pekiştirmekte ve gelecekte çalışacakları iş alanları ve kişiler ile öğrencilik aşamasında tanışmaktadırlar.

Mezun olan öğrenciler elektrik teknikeri unvanını alarak, Çeşitli kurum ve kuruluşlarda görev alarak elektrik alanı ile ilgili her türlü iş ve işlemi yapacak, elektrik arızalarını giderecek, elektriğin dağıtımını ve iletimini sağlayabileceklerdir. Birçok devlet kurumunda tekniker unvanı ile çalışabileceği gibi çeşitli özel sektör şirketlerinde de iş bulma imkânına sahiptir. Kamu ve özel sektörde görev alabildiği gibi kendi adlarına da özel işyeri açabilirler. Teknoloji Altyapı Şirketleri, Araştırma Geliştirme Kurumları, Teknoloji Danışmanlık ve Uygulama Şirketleri, Üretim Şirketleri, Hizmet Şirketleri, Aydınlatma Sektörü, Endüstriyel Kontrol ve Otomasyon Şirketlerinde iş imkânı bulabilirler.

Dikey Geçiş Alanları

 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
 • Elektrik Mühendisliği
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği
 • Elektronik Mühendisliği
 • Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
 • Endüstri Mühendisliği
 • Endüstri ve Sistem Mühendisliği
 • Enerji Sistemleri Mühendisliği
 • Enerji Yönetimi
 • Fizik
 • Fizik Mühendisliği
 • Havacılık Elektrik ve Elektroniği
 • Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
 • Meteoroloji Mühendisliği
 • Uçak Elektrik-Elektronik
 • Uzay Bilimleri ve Teknolojileri
 • Uzay Mühendisliği

Mezunların Çalışma Alanları

 • Birçok devlet kurumunda tekniker unvanı ile çalışabileceği gibi çeşitli özel sektör şirketlerinde de iş bulma imkânına sahiptir. Kamu ve özel sektörde görev alabildiği gibi kendi adlarına da özel işyeri açabilirler.
 • Teknoloji Altyapı Şirketleri, Araştırma Geliştirme Kurumları, Teknoloji Danışmanlık ve Uygulama Şirketleri, Üretim Şirketleri, Hizmet Şirketleri, Aydınlatma Sektörü, Endüstriyel Kontrol ve Otomasyon Şirketlerinde iş imkânı bulabilirler
 • Elektrik taahhüt işi yapan firmalar
 • Enerji sektöründe faaliyet gösteren kurumlar ( özel sektör firmaları ve TRT, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı vb.)
 • Elektrik ev aletleri teknik servisleri
 • Elektrik proje büroları
 • İnşaat işi yapan firmalar
 • Elektrik motorlu makine üretimi yapan fabrikalar
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarında (rüzgâr, güneş, jeotermal, biyo kütle, biyo kütleden elde edilen gaz (çöp gazı dâhil), dalga, akıntı enerjisi) faaliyet gösteren işletmeler
 • Elektrik tesisatı ve aydınlatma sistemleri firmaları
 • Elektrik dağıtım şirketleri
 • Üniversitelere bağlı yapı işleri teknik daire başkanlıkları
 • Büyük otellerin teknik işletme birimleri
 • Havacılık, uydu ve denizcilik haberleşme sistemleri üretim ve bakımı yapan araştırma ve geliştirme kurumları (TÜBİTAK, ROKETSAN, TAI, ASELSAN vb)
 • Otomotiv endüstrisi
 • Makine imalatı sektörü
 • Kimya sektörü
 • Hidroelektrik üretim tesisi yapan işletmeler
 • Endüstriyel bakım onarım yapan iş yerleri