Programın Amacı

Uzman tabip tarafından verilen reçetelerde yazılı numaralı gözlük camlarının, her türlü lenslerin, optik görme gereçlerinin ve gözlük çerçevelerinin hastaya sunulmasını sağlayan; standartlara uygun gözlük montajı yapan, onarım ve tespiti işlemlerini gerçekleştiren ve kişinin kullanımına uygun hale getiren; optik gereç kullanıcılarına ait kayıtları tutan, saklayan ve gerektiğinde ilgili kurumlara veren nitelikli insan gücü yetiştirmektir.

Dikey Geçiş Alanları

Bu programdan mezun olan öğrenciler,

  • Acil Yardım ve Afet Yönetimi
  • Fizik
  • Fizik Mühendisliği
  • Optik ve Akustik Mühendisliği
  • Sağlık Yönetimi lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

Mezunların Çalışma Alanları

Bu programdan mezun olan öğrenciler "Optisyen" olarak Optik Mağazası açabilirler. Özel veya tüzel şahıslara ait optik mağazalarında sorumlu mesul müdür veya optisyen olarak çalışabilirler. Hastanelerin göz polikliniklerinde teknisyen olarak görev alabilirler. Bunun yanı sıra gözlük camı ve çerçevesi imal eden ya da bunları ithal eden firma ya da fabrikalarda çalışabilirler.