Programın Amacı

Tıbbi görüntüleme cihazları ile görüntü elde edebilme, film ve görüntüleri kullanıma hazır hale getirebilme, cihaz ve ekipmanların kontrol ve bakımını yapabilme özelliklerine sahip sağlık personeli yetiştirmektir.

Dikey Geçiş Alanları

Bu programdan mezun olan öğrenciler,

  • Acil Yardım ve Afet Yönetimi,
  • Hemşirelik,
  • Sağlık Yönetimi lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

Çalışma Alanları

Bu programdan mezun olan öğrenciler "Tıbbi Görüntüleme Teknikeri" olarak kamu ve özel sağlık kuruluşlarının radyoloji, radyoterapi ve nükleer tıp bölümlerinde uzman gözetiminde çalışabilirler.