Programın Amacı

Tıbbi Laboratuvar teknikleri programının amacı, başta hastaneler olmak üzere, diğer sağlık kuruluşları ve laboratuvarlarda çalışabilecek, klinik ve araştırma laboratuvarlarında kullanılan yöntemlere hakim, meslek hayatında kullanacağı cihazların işleyişi ve tahlillerin yapılması konularında yeterli bilgi ve tecrübeye sahip nitelikli laboratuvar teknikerlerinin yetiştirilmesidir.

Mezun Çalışma Alanları

Mezunlar, özel sağlık veya kamu kurum ve kuruluşlarında iş bulma imkanına sahiptirler. Tıbbi laboratuvar teknikerleri; hastanelerde, tıp fakültelerinde, özel tahlil laboratuvarlarında, diğer sağlık kuruluşlarının araştırma merkezlerinde, hıfzıssıhha enstitülerinde, gıda sanayii işletmelerinde, tıp alanında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapan kurum ve kuruluşlarda çalışabilmektedir.

Dikey Geçiş Alanları

Program mezunları ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS)’nda başarı sağladıkları takdirde Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyomühendislik, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bölümlerine geçiş yapabilme ve lisans eğitimlerini tamamlama imkanlarına sahiptirler.