Programın Amacı

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ön lisans programı olarak amacımız; başta hastaneler olmak üzere diğer sağlık kuruluşları ve laboratuvarlarda çalışabilecek, klinik ve araştırma laboratuvarlarında uygulanan yöntemlere hakim, mesleki sahada kullanılacak cihazların işleyişi, gerekli tetkiklerin yapılması ve raporlanması gibi konularda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip nitelikli laboratuvar teknikerlerinin yetiştirilmesidir.

Mezun Çalışma Alanları

Mezunlar, özel sağlık veya kamu kurum ve kuruluşlarında iş bulma imkanına sahiptirler. Tıbbi laboratuvar teknikerleri; hastanelerde, tıp fakültelerinde, özel tahlil laboratuvarlarında, diğer sağlık kuruluşlarının araştırma merkezlerinde, hıfzıssıhha enstitülerinde, gıda sanayii işletmelerinde, tıp alanında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapan kurum ve kuruluşlarda, adli tıp laboratuvarlarında, laboratuvarlara malzeme-cihaz temin eden firmalarda istihdam edilebilmektedirler.

 Dikey Geçiş Alanları (DGS)

Program mezunları ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarı sağladıkları takdirde;

  • Biyoloji
  • Biyomühendislik
  • Biyoteknoloji
  • Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji
  • Genetik ve Biyomühendislik
  • Hemşirelik
  • Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
  • Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümlerine geçiş yapabilme ve lisans eğitimlerini tamamlama imkanlarına sahiptirler.

 Bahsi geçen örgün eğitim programları dışında Tıbbî Laboratuvar Teknikleri Programı mezunlarının Atatürk, Anadolu ve İstanbul Üniversitelerinin açıköğretim programlarına geçiş yapabilme hakları vardır. Mezunlar, Dikey Geçiş Sınavı’nda ilgili alanda yeterli puanı almaları dahilinde; Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Uluslararası İlişkiler, Maliye, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, İktisat, Kamu Yönetimi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Konaklama İşletmeciliği, İşletme gibi açıköğretim DGS bölümlerini tercih edebilmektedirler.