Programın Amacı

Fizyoterapi; kendi ölçüm ve tedavi yöntemleri ile sağlığın korunmasını ve kaybolan sağlığın yerine getirilmesini sağlayan tüm dünyada ve ülkemizde önemi giderek artan bir bilim dalıdır. Gelişen bilim ve teknolojinin hayatlarımızı doğrudan etkilemesi ile beraber sağlığın tanımı ve sağlıklı olmanın gereklilikleri sürekli değişmektedir. Fizyoterapi bilimi, tıbbın ve sosyal bilimlerin birçok alanı ile etkileşime girerek sağlıklı olmanın gerekliliklerini sağlamaya çalışmaktadır.

Sağlık politikalarının sürdürülebilmesinde en önemli faktörlerden biri her kademeden iyi yetişmiş ve nitelikli personellerden oluşan bir ekiptir. Bu ekibin bir parçası olan fizyoterapi teknikerinin meslek tanımı; “meslek yüksekokullarının fizyoterapi programından mezun; fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı veya fizyoterapist gözetiminde, fizik tedavi ve egzersiz uygulamalarına yardımcı olan sağlık teknikeri”dir.

Bizim fizyoterapi ön lisans programında hedefimiz; araştıran ve güncel bilgileri takip eden, iletişim becerileri kuvvetli, teknolojik araç gereçleri etkin kullanabilecek donanıma sahip, etik değerleri önemseyen ve alanı ile ilgili tüm konularda bilgi sahibi ve donanımlı teknikerler yetiştirmektir. Üniversitemiz laboratuvarları, uygulama salonları, akademik kadrosu ve anlaşmalı hastanelerde staj imkanları ile mümkün olan en üst kalitede eğitim vermeyi amaçlamaktadır.

Ayrıca öğrencilerimiz, toplam 30 iş günü süren hastane staj uygulamasına katılarak aldıkları kuramsal bilgileri pratik deneyimlerle pekiştirmekte ve gelecekte çalışacakları iş alanları ve kişiler ile öğrencilik aşamasında tanışmaktadırlar.

Dikey Geçiş Alanları

Bu programdan mezun olan öğrenciler, acil yardım ve afet yönetimi, ergoterapi, fizyoterapi ve rehabilitasyon, hemşirelik ve sağlık yönetimi lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

Mezunların Çalışma Alanları

Bu programdan mezun olan öğrenciler Sağlık Bakanlığı’na bağlı devlet hastanelerinde, üniversite araştırma hastanelerinde, fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanelerinde, özel hastanelerde, tıp merkezlerinde, fizik tedavi dal merkezlerinde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, sağlıklı yaşam merkezlerinde, spor kulüplerinde, huzurevlerinde ve kaplıca/termal tesislerinde çalışabilir.