Programın Amacı

 

Günümüzde hızla gelişen teknoloji ve giderek karmaşıklaşan üretim-yönetim ilişkileri, işletmelerin daha iyi yönetilmesini ve üretilenin tüketilmesini yaşamsal kılmaktadır. Tüketici taleplerindeki değişimler, işletmelerin çoğalması rekabeti artırmış ve pazara yeni boyutlar kazandırmıştır. Bu gelişmelere paralel olarak işletmelerde üretilen ürün ve hizmetleri tanıtmak ve pazarlamak için çağdaş iletişim tekniklerinin bilinmesine ve kullanılmasına gerek duyulmaktadır. İletişim etkinliğinin daha verimli olması yönünden bu doğrultuda farklı yöntemlere dayalı bilimsel çalışmalar yapılmaktadır.

Halka İlişkiler ve Reklamcılık Ön lisans Programının amacı, bilimsel yöntemler ışığında iletişim çalışmalarını gerçekleştirecek, nitelikli, mesleki bilgi ve mesleki yabancı dil ile donanımlı, mesleki sorumluluk taşıyabilen, iş ahlakı bilincinde olan gençleri yetiştirmektir.

Ayrıca öğrencilerimiz, toplam 30 iş günü süreli işyeri uygulaması eğitimine katılarak aldıkları kuramsal bilgileri pratik deneyimlerle pekiştirmekte ve gelecekte çalışacakları iş alanları ve kişiler ile öğrencilik aşamasında tanışmaktadırlar.

Dikey Geçiş Alanları

Halkla İlişkiler

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İletişim

İletişim Sanatları

İletişim Tasarımı

İletişim ve Tasarım

Reklam Tasarımı ve İletişimi

Reklamcılık

Reklamcılık ve Halkla İlişkiler

Mezunların Çalışma Alanları

Halkla İlişkiler Şirketleri

Reklam Şirketleri

Çeşitli özel ve kamu kuruşlarının halkla ilişkiler bölümleri

Pazarlama Şirketleri

Özellikle bu tür donanımlı elemanlara gereksinim duyan çeşitli KOBİ'ler

Kamu kurum ve kuruluşları

Dikey Geçişle Lisans Eğitimine devam edenler için Akademik Kariyer