Programın Amacı

Günümüzde hızla gelişen teknoloji ve giderek karmaşıklaşan üretim-yönetim ilişkileri, işletmelerin daha iyi yönetilmesini ve üretilenin tüketilmesini yaşamsal kılmaktadır. Tüketici taleplerindeki değişimler, işletmelerin çoğalması rekabeti artırmış ve pazara yeni boyutlar kazandırmıştır. Bu gelişmelere paralel olarak işletmelerde üretilen ürün ve hizmetleri tanıtmak ve pazarlamak için çağdaş iletişim tekniklerinin bilinmesine ve kullanılmasına gerek duyulmaktadır. İletişim etkinliğinin daha verimli olması yönünden bu doğrultuda farklı yöntemlere dayalı bilimsel çalışmalar yapılmaktadır.

Halka İlişkiler ve Reklamcılık Ön lisans Programının amacı, bilimsel yöntemler ışığında iletişim çalışmalarını gerçekleştirecek, nitelikli, mesleki bilgi ve mesleki yabancı dil ile donanımlı, mesleki sorumluluk taşıyabilen, iş ahlakı bilincinde olan gençleri yetiştirmektir.

Ayrıca öğrencilerimiz, toplam 30 iş günü süreli işyeri uygulaması eğitimine katılarak aldıkları kuramsal bilgileri pratik deneyimlerle pekiştirmekte ve gelecekte çalışacakları iş alanları ve kişiler ile öğrencilik aşamasında tanışmaktadırlar.

Dikey Geçiş Alanları

 • Halkla İlişkiler
 • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım
 • İletişim
 • İletişim Sanatları
 • İletişim Tasarımı
 • İletişim ve Tasarım
 • Reklam Tasarımı ve İletişimi
 • Reklamcılık
 • Reklamcılık ve Halkla İlişkiler

Mezunların Çalışma Alanları

 • Halkla İlişkiler Şirketleri
 • Reklam Şirketleri
 • Çeşitli özel ve kamu kuruşlarının halkla ilişkiler bölümleri
 • Pazarlama Şirketleri
 • Özellikle bu tür donanımlı elemanlara gereksinim duyan çeşitli KOBİ'ler
 • Kamu kurum ve kuruluşları
 • Dikey Geçişle Lisans Eğitimine devam edenler için Akademik Kariyer