Programın Amacı

Küreselleşme sonrası birçok alanda olduğu gibi iş yaşamında da ekonomik, teknolojik ve siyasi gelişmelerle birlikte çok önemli değişimler yaşanmaktadır. Bu değişimlere bağlı olarak ulusal ve uluslararası şirketler, varlıklarını korumak ve devam ettirmek amacıyla rekabet avantajını elde edebilmek için başta İnsan Kaynakları odaklı çeşitli değişim ve gelişim programları uygulamaktadırlar. Bu değişim ve gelişmenin başarılı olması; başta şirket yönetiminin, çalışanlarını bir vizyon etrafında toplayacak bakış açısına ve İnsan Kaynaklarına verdiği öneme bağlıdır.

Şirketlerin kar etmek ve büyümek gibi hedeflediği sonuçları elde edebilmesi, doğru insan kaynağına ulaşmakla mümkün olabilecektir. Bugün işletmelerin en önemli sermayesi değişen teknolojiyi kullanabilecek yetenekli insan kaynağıdır. Bu amaçla, işletmeler her türlü maddi varlıklara sahip olsalar da, küresel rekabetin şiddetle yaşandığı günümüz iş dünyasında fark yaratabilmeyi, verimliliği, etkinliği ve rekabet üstünlüğünü İnsan Kaynakları ile sağlayabileceklerdir.

İşletmelerin başarılı olması ve çalışanlarından en yüksek düzeyde verim alabilmesi, çalışanının işyerindeki motivasyonu ile doğrudan ilişkilidir. Motivasyon konusu İnsan Kaynakları Yönetiminde önemli bir yer tutmaktadır. Ayrıca çalışanların doğru yöntemlerle seçimi, yerleştirilmesi, eğitim ve gelişimi, performans değerlemesi, kariyer yönetimi gibi uygulamalar insan kaynakları çalışanları tarafından ciddi süreçlerle yönetilmektedir.

İnsan Kaynakları Önlisans Programının amacı; bahsedilen bu yönetebilecek, mesleki bilgi ve becerilerle donatılmış, nitelikli, güncel uygulamaları bilen, mesleki yabancı dil bilgi düzeyi yeterli, sorumluluk bilinci gelişmiş, iş ahlakı ve meslek etiğine bağlı üstün gençler yetiştirmektedir.


İşletmelerin etkin ve verimli çalışmalarında önemi giderek artan insan kaynakları departmanları için ayrıca öğrencilerimiz, toplam 30 gün süreli işyeri uygulaması eğitimine katılarak aldıkları kuramsal bilgileri pratik deneyimlerle pekiştirmekte, gelecekte çalışacakları iş alanlarını, sektörleri gözlemlemekte ve bilgi sahibi olmakta, iş profesyonelleri ile tanışma fırsatını bulmaktadırlar.

Dikey Geçiş Alanları

 1.  Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
 2.  İşletme
 3.  Konaklama İşletmeciliği
 4.  Kamu Yönetimi
 5.  Siyaset Bilimi
 6.  Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
 7.  Uluslararası İlişkiler


Mezunların Çalışma Alanları

 1.  Özel ve Kamu Kuruluşlarının Personel ve İnsan Kaynakları Departmanları
 2.  Eğitim ve Danışmanlık Firmaları
 3.  Kariyer Planlama Şirketleri
 4.  Sendikalar
 5.  Devlet Planlama Teşkilatı
 6.  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
 7.  Devlet İstatistik Enstitüsü
 8.  Dikey Geçiş ile Lisans Eğitimine Devam Edenler için Akademik Kariyer