Programın Amacı

Küreselleşme sonrası birçok alanda olduğu gibi iş yaşamında da ekonomik, teknolojik ve siyasi gelişmelerle birlikte çok önemli değişimler yaşanmaktadır. Bu değişimlere bağlı olarak ulusal ve uluslararası firmalar, rekabet avantajını elde edebilmek için çeşitli değişim ve gelişim programları uygulamaktadırlar. Bu uygulamaların başarılı olabilmesi ise firmaların başta çalışanlarını cezbedecek ortak bir vizyon yaratmasıyla ve İnsan Kaynaklarına verdiği önemle ilişkilidir.

Firmaların hedeflediği kar etme ve büyüme sonuçlarını elde edebilmesi, doğru insan kaynağına ulaşmakla mümkün olabilecektir. Bugün firmaların en önemli sermayesi değişen teknolojiyi kullanabilecek yetenekli insan kaynağıdır. Bu amaçla, işletmeler her türlü maddi varlıklara sahip olsalar da küresel rekabetin şiddetle yaşandığı günümüz iş dünyasında fark yaratabilmeyi, verimliliği, etkinliği ve rekabet üstünlüğünü doğru İnsan Kaynakları ile sağlayabileceklerdir. Firmaların başarılı olmasında etkili çalışanlarından en yüksek düzeyde verim alabilmesi, çalışanlarının işyerindeki motivasyonu ile doğrudan ilişkilidir. Motivasyon konusu İnsan Kaynakları Yönetiminde önemli bir yer tutmaktadır. Ayrıca adayların bulunması, doğru yöntemlerle seçimi, yerleştirilmesi, eğitim ve gelişimi, performans değerlemesi, kariyer yönetimi gibi uygulamalar insan kaynakları yöneticileri ve uzmanlarınca ciddi süreçlerle yönetilmektedir. İnsan Kaynakları Önlisans Programının amacı; insan kaynakları alanını yönetebilecek, mesleki bilgi ve becerilerle donatılmış, nitelikli, güncel uygulamaları bilen, mesleki yabancı dil bilgi düzeyi yeterli, sorumluluk bilinci gelişmiş, iş ahlakı ve meslek etiğine bağlı üstün gençler yetiştirmektedir.

Firmaların etkin ve verimli çalışmalarında önemi giderek artan İnsan Kaynakları alanında çalışmayı tercih edecek öğrencilerimiz, İ.K.Y. Programının kazandırdığı bilgi ve becerileri, toplam 30 gün süreli işyeri uygulaması olarak adlandırılan stajlarıyla pekiştirmektedir. Bu sayede gelecekte çalışacakları iş alanlarını, farklı sektörleri ve yöneticileri tanıma olanağı elde ederek iş yaşamına adım atmaları kolaylaşmaktadır.

Dikey Geçiş Alanları

 1.  Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
 2.  İşletme
 3.  Konaklama İşletmeciliği
 4.  Kamu Yönetimi
 5.  Siyaset Bilimi
 6.  Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
 7.  Uluslararası İlişkiler


Mezunların Çalışma Alanları

 1.  Özel ve Kamu Kuruluşlarının Personel ve İnsan Kaynakları Departmanları
 2.  Eğitim ve Danışmanlık Firmaları
 3.  Kariyer Planlama Şirketleri
 4.  Sendikalar
 5.  Devlet Planlama Teşkilatı
 6.  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
 7.  Devlet İstatistik Enstitüsü
 8.  Dikey Geçiş ile Lisans Eğitimine Devam Edenler için Akademik Kariyer