Programın Amacı

“İş Sağlığı ve Güvenliği Programı”nın amacı başta endüstri kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu ve bir işletmenin tüm iş güvenliği sorumluluğunu üstlenebilecek bilgi, beceri ve yeteneklere sahip “İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri” yetiştirmektir.

Bu doğrultuda çalışma hayatı için gerekli bilgi ve donanıma sahip, iş güvenliği kültürünü içselleştirmiş, işiyle ilgili güncel bilgileri ve yasal mevzuatı takip edip yorumlayabilen, araştıran ve sorgulayan, öte yandan çalışanları çalışma hayatındaki iş kazaları ve meslek hastalıklarından koruyan, çalıştığı kurumun risk analizini yapabilen, riskleri önlemede gerekli tedbirleri alabilen, iş araç ve gereçlerini iş sağlığı ve güvenliği açısından kontrol eden, acil durum uygulama, yangın önleme, kayıt ve raporlama işlemlerini yaparak güvenli çalışma koşullarını oluşturabilecek yetkinlikte iş güvenliği teknikerleri yetiştirmek hedefler arasındadır.

Dikey Geçiş Alanları

Programın dikey geçiş yapabileceği lisans bölümleri;

  • Acil Yardım ve Afet Yönetimi,
  • İşletme, 
  • İşletme Yönetimi,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği,
  • Sağlık Yönetimi
  • Sosyal Hizmetler

Mezunların Çalışma Alanları

2012 tarihinde yürürlüğe giren 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” ile program mezunlarına önemli iş fırsatları açılmıştır. Programdan mezun olan öğrenciler tüm kurum, kuruluş ve işletmelerde "İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri" olarak görev alabilmektedir. Öte yandan “İş Güvenliği Uzmanlığı” sınavında başarılı olunması halinde, “C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Belgesi” ne sahip olabilmekte ve az tehlikeli olarak sınıflandırılmış işletmelerde uzman olarak çalışabilmektedirler.