Programın Amacı

Kulak-Burun-Boğaz hekiminin hastayı muayenesinden sonra kulak hastalıklarının tanı ve tedavi şeklinin belirlenmesinde yardımcı olarak İşitme düzeylerinin belirlenmesi ve kaliteli bir işitme sağlanabilmesi için hastalara testler uygulayan ve KBB uzman doktorları tarafından hastalara reçete ile verilen işitme cihazlarının kullanılması konusunda hastalara yardımcı olan, odyometrik incelemeleri doğru olarak yapabilecek sağlık elemanları yetiştirmektir.

Dikey Geçiş Alanları

  • Fizik
  • Fizik Mühendisliği
  • Optik ve Akustik Mühendisliği
  • Odyoloji
  • İşitme Engelliler Öğretmenliği bölümlerinde lisans eğitimini tamamlayabilmektedir.

 Mezunların Çalışma Alanlar

Odyometri mezunları odyoloji uzmanı veya kulak burun boğaz hastalıkları uzmanının gözetim ve denetiminde, resmi veya özel hastanelerin odyoloji kliniklerinde, işitme engelliler okullarında ve işitme cihazı firmalarında çalışabilmektedir. Doğum kliniklerinde, yeni doğmuş bebeklere işitme testi uygulayabilmekte ve okullarda işitme tarama testi yapabilmektedir. Bunların yanı sıra yenidoğan işitme taramaları, okul öncesi ve okul çağı tarama programları ile endüstri alanında gürültü ölçümleri ve işitme taramalarında da görev alabilmektedir.