Programın Amacı

Hastadan alınan organ-doku ve sıvı örneklerinin uygun şekilde laboratuvara ulaştırılması, laboratuvarda mikroskop aşamasına kadar geçen süreçteki teknik işlerin yürütülmesi, hazırlanan preparatların patoloğa teslim edilmesinde uygulanacak bütün işlemleri bilen, gerekli işlemleri uygulayabilecek bilgi ve beceriye sahip, patoloji laboratuvarının kalite ve güvencesini bilen, geliştiren ve denetleyebilen, araştırma patolojisi hakkında bilgi ve becerisi olan sağlık alanındaki gelişmeleri izleyen teknikerler yetiştirmektir.

Dikey geçiş alanları

  • Biyoloji.

  • Biyomühendislik.

  • Biyoteknoloji.

  • Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji.

  • Genetik ve Biyomühendislik.

  • Hemşirelik.

  • Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri.

  • Moleküler Biyoloji ve Genetik.

Mezun çalışma alanları

Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programından mezun olan adaylar; Üniversite hastaneleri, devlet hastaneleri ve özel hastanelerin patoloji ve sitoloji laboratuvarlarında, adli tıp kurumu patoloji laboratuvarlarında, tıp fakültesi histoloji laboratuvarlarında, moleküler patoloji laboratuvarlarında ve laboratuvarlara malzeme-cihaz temini sağlayan firmalarda çalışabilmektedir.