Programın Amacı

Sosyal hizmetler programı, gelişen ve değişen koşullara adapte olan ve sosyal hizmet uygulamalarında gereksinim duyulan donanımlı, nitelikli, bilgili ve bu alandaki becerilere sahip meslek elemanı yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Meslek elemanı gereksinimin sağlanması ile ülkemizde yürütülen sosyal hizmet uygulamalarında, lisans mezunu profesyonel meslek elemanlarının iş yükünün hafifletilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca küreselleşmenin etkilerinin yoğun bir şekilde hissedildiği günümüz dünyasında bu alanda çalışmalar yürüten ve çözüm üreten ara elemanlara duyulan ihtiyaç giderek artmakta; sosyal hizmetler programı da bu açığı gidermeye yardımcı olmaktadır.

Programı başarı ile tamamlayan öğrenciler, yaşlılar, engelliler, korunmaya muhtaç çocuklar, yoksullar, işsizlikler, suçlular ve hastalar gibi çeşitli grupların sorunlarının çözümünde bireylere, mesleki bilgi ve becerisiyle yardımcı olur. Sosyal Hizmetler Programı öğrencileri, çalışma alanlarını yakından görebilmek, deneyim kazanabilmek,  mezun olduktan sonra iş teklifi alma ihtimalini arttırmak ve sosyal çevrelerini genişletebilmek için staj yapma imkanına sahiptir. Ayrıca program mezunları, birey, aile ve toplum sorunlarının çözümünde ve günümüz toplumlarında önemli bir problem haline gelen fırsat eşitsizliklerini ve gelir dağılımı adaletsizliklerini ortadan kaldırmak için yürütülen çalışmalarda yer alma olanağına sahiptir.

Dikey Geçiş Alanları

  • Sosyal Hizmetler
  • Sosyoloji

Mezunların Çalışma Alanları

Sosyal Hizmetler Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavı’na girerek “Sosyal Hizmet” veya “Sosyoloji” bölümlerine geçiş yapabilir ve lisans diplomasını alabilirler. Dikey geçiş yapmayı düşünmeyen öğrencilerimiz ise “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı”, “Adalet Bakanlığı” gibi bakanlıklarda; yerel yönetimlerde, rehberlik ve araştırma merkezlerinde, sivil toplum örgütleri ve vakıflarda, huzur evleri, rehabilitasyon merkezleri ve kadın sığınma evleri gibi sosyal hizmet kuruluşlarında meslek elamanı olarak istihdam edilmektedir.