Programın Amacı

Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik ön lisans programının amacı, sağlık hizmetlerinin temel ilkelerine, süreçlerine ve yönetime vakıf, etkin iletişim kuran nitelikli insan kaynağı yetiştirmektir.

Ülkemizde sağlık hizmetleri sektörünün gelişimine paralel olarak nitelikli eleman ihtiyacı da artmaktadır. Bu ihtiyaç doğrultusunda amacımız, sağlık kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu tıbbi sekreterleri yetiştirmektir.

Program sonunda öğrencilerimiz, hasta, hasta yakınları ve sağlık çalışanları ile etkili iletişim kurabilme, protokol kuralları, işe motive olma, dosyalama ve arşivleme teknikleri, raporlama, resmi yazışmaların yapılması, tıbbi terminoloji vb. konular hakkında beceriler edinmiş olmaktadırlar.

Tıbbi sekreter, sağlık kurum ve kuruluşlarında tıbbi iş ve işlemlerin gerektirdiği haberleşme ve yazışma hizmetlerini yürütür. Sağlık kurum ve kuruluşlarında randevu hizmetlerini ve hasta kabul hizmetlerini yapar. Hastaya ait tıbbi ve idari kayıtları tutar. Hasta dosyalarını ve diğer belge ve raporları dosyalar, arşivleme ve hizmete sunma işlemlerini yürütür ve klinik kodlama işlemlerini yapar. Tıbbi sekreter tıbbi istatistiklerle ilgili verileri derleyerek sonuçlarını üst yönetime rapor eder ve hastanın taburcu ve transfer işlemlerini yapar.

Doğuş Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı kapsamında; alanda yetişmiş bilgi ve beceri ile donanmış, araştırma, sorun çözme yeteneği gelişmiş, kültürel birikime ve iletişime sahip, teknolojik araç ve gereçleri kullanabilen, insan sağlığına önem veren sağlık personeli eğitilmesi hedeflenmektedir.

DİKEY GEÇİŞ ALANLARI

Bu bölümden mezun olan öğrencilerimiz Türkiye Cumhuriyeti Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS)  ile fakültelere ya da 4 yıllık yüksekokullara geçiş yapabilmektedir. Geçiş yapan öğrencilerimiz, biri ön lisans diğeri lisans olmak üzere iki diploma sahibi olacaktır.

Öğrencilerimizin geçiş yapabileceği bazı bölümler;

  • İşletme
  • İşletme Yönetimi
  • Sağlık yönetimi

TIBBI DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI MEZUNLARININ İŞ İMKANLARI, ÇALIŞMA ALANLARI

Programı bitiren öğrencilere ön lisans diploması ve “Tıbbi Sekreter” unvanı verilir. Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik programı mezunları, sağlık kurum ve kuruluşlarının klinik, poliklinik, laboratuvar, ameliyathane, acil servis gibi tıbbi birimleri ile sağlık kurulu, hasta kabul, dosyalama ve arşiv gibi idari birimlerinde görev yapmaktadırlar. Sağlık hizmetlerinde yaşanan değişime paralel olarak, özel ve kamuya ait sağlık kurum ve kuruşlarında tıbbi sekreterlere duyulan ihtiyaç giderek artmakta ve iş imkânları çoğalmaktadır.