Programın Amacı

Turizm sektöründe arzın 1980 yılından bu yana büyük oranda artması sonucunda, turizm ve otelcilik alanında birçok hizmet kuruluşu nitelikli insan gücüne gereksinim duymaktadır. Ülke ekonomisinde, döviz geliri sağlamada, geniş istihdam olanakları yaratmada turizmin etkinliği her geçen yıl daha da artmaktadır.

Turizm ve Otel İşletmeciliği Önlisans Programının amacı, mesleki bilgi ve deneyim donanımı yüksek, mesleki otomasyon programlarına ve yabancı dile vakıf, mesleki sorumluluk ve iş ahlakı bilincinde gençleri yetiştirip sektörün insan gücü gereksimini karşılayabilmektir.

Ayrıca öğrencilerimiz, toplam 30 iş günü süreli işyeri uygulaması eğitimine katılarak aldıkları kuramsal bilgileri pratik deneyimlerle pekiştirmekte ve gelecekte çalışacakları iş alanları ve kişiler ile öğrencilik aşamasında tanışmaktadırlar.