Misyon-Vizyon

Misyonumuz

0-18 yaş aralığında farklı özellikteki tipik veya atipik, özel gereksinimi olan, suça sürüklenen, hastanede yatan, korunma ihtiyacı olan çocukların gelişimlerini çok yönlü olarak değerlendirme, uygulama ve takip etme, risk altındaki çocukları ve ailelerini güçlendirme bilgi ve becerilerine sahip, çocuk ve aileyi ilgilendiren tüm konularda duyarlı çocuk gelişimciler yetiştirmektir. 

Vizyonumuz

Uluslararası ve ulusal düzeyde çağdaş eğitim bilgisine sahip; çocuk, aile ve eğitimcilere önderlik yapabilecek, değişen toplumun ihtiyaçları doğrultusunda kendisini geliştirebilecek; yaratıcı, girişimci, işbirliğine açık, dinamik, problem çözme becerileri yüksek, eğitim ve araştırma yönüyle alanında başarılı meslek elemanları yetiştirmektir.