Programın Amacı

Programın amacı sinir sistemi fonksiyonlarının bozulmasıyla ortaya çıkan hastalıkların teşhis edilmesinde yararlanılan nörofizyolojik yöntemlerin kullanılmasında uzman hekimlerin denetiminde çalışabilecek elemanların yetiştirilmesidir. Beyinde bilişsel ve davranışsal fonksiyonların analizi ve bu fonksiyonların bozulmasıyla ortaya çıkan hastalıkların tespiti için uygulanan nörofizyolojik tetkik yöntemlerinin uygulanmasını sağlamak üzere, Nöroloji uzmanları gözetimi ve denetiminde çalışacak nitelikli teknikerlerin yetiştirilmesi temel amaçtır. Bilgi toplumunun getirdiği sürekli değişim ve gelişim ekseninde, insan haklarına saygılı, bilimsel gelişmeleri yakından takip eden, yenilikçi, piyasa koşullarının talebi doğrultusunda, nitelikli bireylerin iş hayatına kazandırılmasını sağlamaktır.

 

Dikey Geçiş Alanları

  • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
  • Hemşirelik
  • Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

 

Mezunların Çalışma Alanları

Teknikerler elektronörografi, elektroensefalografi, polisomnografi ve uyarılmış potansiyel incelemeleri yapmakta, elde edilen verilere göre inceleme protokollerini geliştirmekte ve elde edilen sonuçları hekimle görüşmektedir. Elektromiyografi, intraoperatif monitörleme uygulamaları sırasında hekime destek olmaktadır. Mezunlar, nöroloji, KBB, psikiyatri, pediatri, göğüs hastalıkları ve fizyoloji uzmanının gözetimi ve denetiminde resmi ya da özel hastane ve polikliniklerin elektroensefalografi, uyarılma potansiyelleri ve uyku ünitelerinde ayrıca üniversitelerde yurt içi ve yurt dışı destekli yapılan bilimsel araştırmalarda Elektronörofizyoloji Teknisyeni olarak çalışabilmektedirler.