Çift Anadal Olanağı

ÇİFT ANADAL EĞİTİMİ

Doğuş Üniversitesinde bir önlisans programına kayıtlı olan başarılı öğrencilerin, istedikleri ve gerekli şartları sağladıkları takdirde; ikinci bir eğitim-öğretim dalında da önlisans diploması olmak üzere iki ayrı diploma almalarını sağlamaktadır.

Çift anadalı başarı ile tamamlayan öğrencilere o dala ait önlisans diploması verilir. Çift Anadal-Yandal işlemleri, 9 Ağustos 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ile “Doğuş Üniversitesi Çift Anadal Yönergesi” ve “Yandal Yönergesi” uyarınca uygulanmaktadır. 

Çift Anadal Başvuru Koşulları

  1. Çift anadal için öğrencinin kendi lisans programının en erken 3, en geç 5. yarıyılı başında olması, anadal önlisans diploma programında ise en erken ikinci yarıyılın en geç üçüncü yarıyılın başında olması,
  2. Başvurduğu döneme kadar devam ettiği anadal lisans/önlisans programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması,
  3. Genel not ortalamasının (GNO) en az 3,00 olması ve anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibariyle en üst %20’de bulunması,

Çift Anadal (ÇAP) ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

Çift Anadal (ÇAP) Uyumluluk Tablosu:

ANADAL_PROGRAM ÇAP_ PROGRAM_1 ÇAP_ PROGRAM_2 ÇAP_ PROGRAM_3
Grafik Tasarımı Programı Bilgisayar Programcılığı Programı Halkla İlişkiler ve Tanıtımİç Mekan Tasarımı Programı