Programın Amacı

Küreselleşme ve teknolojinin gelişimi günümüz çağında birçok gereksinimi ön plana çıkarmaktadır. Tüm ekonomilerde lokomotif sektör olarak tanımlanan inşaat sektörü, ihtiyaçlara cevap verebilme, çağın gereksinimlerine ayak uydurma adına nitelikli beyaz yaka inşaat teknik kadrosunun yetiştirilmesine ve istihdam edilmesine ihtiyaç duymaktadır.

İnşaat Teknolojisi programının amacı, tüm yapı türleri hakkında teknik donanıma sahip, işçi sağlığı ve iş güvenliği bilincinde, inşaat projelerini okuyabilen, statik hesaplama yapabilen, keşif, metraj, hakediş oluşturabilen ve gerekli tüm teknik kontrolleri yapabilen beyaz yaka teknik ara insan yetiştirmektir.  Hem teknik bilgiler ile donanmış hem de yönetimsel bilgilere sahip, inşaat projelerinin tüm süreçlerine hâkim, zaman, maliyet ve kalite süreçlerini yönetebilen, mesleki sorumluk, iş ahlakı ve etik kurallar bilincinde teknik personel ara insan yetiştirmektir. İnşaat Teknolojisi programı kapsamında teknik bilgisini sahada gerçekleştireceği 30 iş günü staj dönemi ile destekleyerek pekiştiren, hayata geçirilecek tüm inşaat projelerinde görev alabilecek, teknolojik programları kullanabilen, inşaat sektöründe görev alacak beyaz yakalı teknik personel ara insan yetiştirmektir.

*İnşaat Teknolojisi Bölümü mezunları Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık Bölümleri’ne geçiş yaparak lisans eğitimlerine devam edebilmektedirler.

Dikey Geçiş Alanları 

  • Kamu ve özel kuruluşlarda,
  • İnşaat ve proje bürolarında,
  • Üst yapı ve alt yapı şantiyelerinde,
  • Çimento, beton ve zemin mekaniği laboratuvarlarında
  • Proje Yönetimi ve Yapı Denetim firmalarında çalışabilmektedir.

Mezunların Çalışma Alanları

Proje bürolarında mimari, statik ve vaziyet planları çizerken; alt yapı ve üst yapı şantiyelerinde teknik kontrollük hizmetlerinde görev alıp, mühendis ile inşaat işçileri arasında koordinasyonu sağlamaktadır. Ayrıca projelerin uygulamasını denetleyip, metraj ve hakediş hesaplamalarında mühendise yardımcı olmaktadır. Laboratuvarda görev alan teknik elemanlar ise; örnek alma, inceleme ve rapor hazırlama işlemlerini yapabilirken, çimento ve beton santrallerinde üretim elemanı ve laboratuvar elemanı olarak görev alabilmektedirler..