Misyon-Vizyon

Misyonumuz

Programımızın misyonu öğrencilerine  nitelikli program eğitimi  vererek, inşaat sektörünün ihtiyaçlarına cevap verebilecek beceriler kazandırmak, edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı problemlere çözüm üretebilen ve tasarımlarını yapabilen, mesleğinde yetkin ve mesleğinin gerektirdiği etik değerleri özümsemiş, ekip çalışmasına uyumlu teknik elemanlar yetiştirmektir. 

Vizyonumuz

Programımızın vizyonu, ulusal ve uluslararası düzeyde saygın tercih edilen, kurumsal kimliği ve kültürü gelişmiş ve sürekli olarak gelişme gösteren ve uygulama esaslı bir eğitim- öğretim ve araştırma kurumu olmaktır.