Programın Amacı

Programın Amacı

Adli ve özel otopsilerde, otopsiye başlamadan önce, uygulanırken ve sonrasında gerekli olan tüm işlemleri gerçekleştirebilecek; son derece kapsamlı teknik bilgiye sahip olan, bilimsel yöntemler ışığında otopsi birimlerinin kalite kontrol ve güvencesini uygulayabilen, otopsi sonrasında ceset, doku, organ ve biyolojik örnekler üzerinde yapılacak işlemleri hiç bir detayı gözden kaçırmadan yapma yetisine sahip olan ve ön raporlama yapılırken yardımcı olabilen, mezuniyet sonrasında direkt olarak Adalet Bakanlığı'na bağlı Adli Tıp Kurumları'nda ve Sağlık Bakanlığı'na bağlı kamu ve özel hastanelerin otopsi yapılan birimlerinde Adli Tıp Hekimleriyle birlikte çalışmak üzere yetkinleşmiş yardımcı personel yetiştirmektir.

Dikey Geçiş Alanları

Bu programdan mezun olan öğrenciler,

  • Acil Yardım ve Afet Yönetimi,
  • Hemşirelik,
  • Sağlık Yönetimi ve Sosyal Hizmet lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

Mezunların Çalışma Alanları

• Sağlık personeli olarak kamu ve özel sektördeki hastanelerde,
• Adli Tıp Ana Bilim Dallarında,
• Adli Tıp Enstitüleri,
• Adli Tıp Kurum ve buna bağlı grup başkanlıkları,
• Şube Müdürlükleri,
• Adliyelerde otopsi yardımcıları olarak çalışabilmektedir.