Programın Amacı

Otopsi öncesi, sırası ve sonrasındaki tüm işlemleri bilen, gerekli işlemleri uygulayabilecek bilgi/beceriye sahip, otopsi birimlerinin kalite kontrol ve güvencesini bilen teknikerler yetiştirmek ve mezuniyet sonrasında direkt olarak Adli Tıp Kurumlarında ve hastanelerin otopsi yapılan birimlerinde Adli Tıp Uzmanı ile birlikte çalışarak otopsi sonrası ceset ve dokular üzerinde yapılacak işlemleri en iyi şekilde yapabilecek yardımcı personel yetiştirmektir.

Dikey Geçiş Alanları

Bu programdan mezun olan öğrenciler,

  • Acil Yardım ve Afet Yönetimi,
  • Hemşirelik,
  • Sağlık Yönetimi ve Sosyal Hizmet lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

Mezunların Çalışma Alanları

  • Adli Tıp Ana Bilim Dallarında,
  • Adli Tıp Enstitüleri,
  • Adli Tıp Kurum ve buna bağlı grup başkanlıkları,
  • Şube müdürlükleri,
  • Adliyelerde otopsi yardımcıları olarak çalışabilmektedir.